Mavi “çok olmaya” devam ediyor!
Mavi
73

Mavi burası şikayet var sitesi ya da facebook değil. Şu hazır kalıp cümlelerden artık kulun. Demişsiniz ki; “Belirttiğiniz konular ile ilgili detaylara youtube.com/mavi adresinden ulaşabilirsiniz”.

İnsanlar bu devirde üşenmeyip senin youtube kanalına girecek, o kıymetli vaktini senin o reklam videolarını izlemeye harcayacak. Siz buna kendiniz inanıyor musunuz ?

Siz burada bunları renklendirip, insanların ilgisini çekeceği bir hale sokacaksınız ki, insanlar zekle üşenmeden bunu okuyabilsinler.

“ Yorumuma göstermiş olduğunuz ilgi ve önerileriniz için teşekkür ederiz !! ”
One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.