Pomalu začíná jaro roku 2019 a první velkou změnou je, že už je nás v týmu pouze 6. Zároveň jsme k 27. březnu založili společnost, čímž jsme oficiálně stvrdili náš vznik a už nám nic nebránilo v tom pustit se do toho se vším všudy.

A zase ty koloběžky…

Neříkej hop, dokud nepřeskočíš. Tohle přísloví známe už moc dobře a nebyli bychom to my, kdyby se nám zase něco nepokazilo . Konečně jsme objednali koloběžky, které byly jedny z prvních vyrobených kusů (prototypy). Chvíli po objednání nám byly doručeny a naše první pocity? Naprosté NADŠENÍ!!

Složili jsme je a začali…

Eagle Scoots

Sdílená jízda elektrokoloběžek. První město? Olomouc!

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store