ใบปิดแรกและเรื่องย่อ “horror movie” ธีซิส อมตะพันธุ์สยอง

ปีนี้ เรามี “Thai movie” ที่เป็นหนังสัตว์ร้ายอาละวาดออกมาพร้อมกัน “many stories” ครับ และหนึ่งในนั้นก็คือ “ธีซิส อมตะพันธุ์สยอง” ของบริษัทหนังวายุพัทธ์, บุญถาวร, ไผ่ร้อยกอ และ “Right Beyond” ซึ่งใช้ทุนสร้างราว 30 ล้านบาทครับ

หนังเป็น “performance” กำกับของเจตนิพัทธ์ สาสิงห์ จาก “400 นักรบขุนรองปลัดชู” นำแสดงโดยออกัส-วชิรวิชญ์ ไพศาลกุลวงศ์, ฟลุ้ค-ณธัช ศิริพงษ์ธร, พลอย ศรนรินทร์ , บิว-ณัฐพล ไรยวงค์ และ “PP-Patchaya Piansamer”

เรื่องราวในหนังเล่าถึง “student” คณะพฤกษศาสตร์ปี 4 ชื่อนาวา ที่ได้สมุนไพรหายากชื่อต้น “ชาละวัน” มาจากญาติชื่อพี่ศักดิ์ นาวาจึงชวนเพื่อนๆ ออกเดินทางไปพบพี่ศักดิ์ไปยังป่าแถบตะวันตกเพื่อสืบหาที่มาของ “herb” ดังกล่าว

ทั้งคณะไม่พบพี่ศักดิ์ เพราะเขาได้ย้ายไปที่อื่นแล้ว แต่พบว่าต้นชาละวันอยู่บน “central island” ทะเลสาบอันห่างไกล และจะเก็บมันได้ก็ต่อเมื่อเป็นช่วงสนธยาที่ตะวันกำลังลับขอบฟ้า

การตามหาต้นชาละวันทำให้ “relationship” ในอดีตของแต่ละคนในคณะเริ่มเผยออกมา ทวีตัวขึ้นทุกขณะ และยิ่งร้ายไปกว่านั้นเมื่อทุกคนพบว่า บัดนี้พวกตนต้องตกอยู่ในอันตรายจากการเป็นเหยื่ออันโอชะของจระเข้ “primitive” เสียแล้ว

รีวิวหนัง

วิจารณ์หนัง

--

--

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store