Bunun en kesin yolu, dil ile toplumun düşünce sistemine etki edilmesi diye düşünüyorum.
Gökçe Ozan Toptaş
21

Ben bunun kesin yol olduğundan sizin kadar emin değilim. Dil konusundaki değişiklikler uzun yıllar ve nesiller sonra etkilerini gösteriyor, fakat bu kadar uzak bir gelecekte koşullar çok değişmiş olabilir, artık bu çabanın faydası olmayabilir.

Show your support

Clapping shows how much you appreciated Enver ALTIN’s story.