DE NATIONALE kuddegeDrAG

Waarschijnlijk stond heel je Facebook tijdlijn er vol van: nationale Broer- en Zussendag. Pardon, Nationale Broer- en Zussendag? Waarschijnlijk hebben jullie er gister pas van gehoord. Het is een heel leuk en lief gebaar, maar moet je je niet afvragen of het leuk en lief is dat mensen elkaar klakkeloos nadoen. Of heeft dit gedrag ook een gevaarlijke kant?

Het initiatief kwam op 30 september van Giel Beelen. Het idee rondom nationale Broer- en Zussendag is dat je denkt aan je broer of zus (3FM, 2013). Giel nam dit initiatief, omdat zijn zus overleden was op die dag. Het gevolg hiervan is dat er massaal, klakkeloos foto’s geplaatst werden op sociale media. Zowel recente foto’s als nostalgische foto’s van hun geliefde broer(s) en/of zus(sen).

Waarom plaatsen deze mensen, zonder na te denken, privé foto’s op social media? De reden hiervoor is te achterhalen in de theorie van gepland gedrag (Heuvelman, A. & Fennis, B. & Peters, O. 2011, p. 153).

In deze theorie wordt een onderdeel besproken: de subjectieve norm. De subjectieve norm is de norm binnen jouw omgeving. Een voorbeeld hiervan is je vriendenkring. In je vriendengroep heb je altijd (ongeschreven) regels, wat de gezamenlijke norm vaststelt. Daarnaast legt de subjectieve norm ook uit dat mensen er graag bij willen horen (daarom zijn gedragingen en meningen erg belangrijk voor de mens). Doordat je erbij wilt horen, ga je meedoen met de anderen, zelfs al is het tegen je principes. Vervolgens wordt dit ervaren als de subjectieve norm: het is normaal geworden.

Bij de nationale broer- en zussendag speelt de subjectieve norm een belangrijke rol. Je ziet mensen in jouw omgeving (op je social media) foto’s plaatsen met hun broer(s) en/of zus(sen). Om erbij te horen, ga je hetzelfde gedrag nadoen, zonder enige kennis of reden te hebben.

Broer- en zussendag is een lief gebaar, maar in feite doen mensen elkaar domweg na, zonder enige reden, kennis of doel. Het gevaarlijke hiervan is dat hetzelfde gedrag voorkomt bij belangrijke onderwerpen, zoals politieke- en economische zaken. Dus denk de volgende keer even bewust na over meedoen met trends (off- en online), voordat je net als een kudde schapen van een brug afspringt.

Bronvermelding
Heuvelman, A. & Fennis, B. & Peters, O. (2011) Mediapsychologie. Den Haag: Boom Lemma Uitgevers.

3FM (2013) Giel introduceert Nationale Broer en Zussendag. Geraadpleegd op 1 oktober 2014, http://www.3fm.nl/nieuws/detail/356999/Giel-introduceert-Nationale-Broer-en-Zus-dag

Auteurs: Earl Mutsaars & Rachel van der Veer

Show your support

Clapping shows how much you appreciated Earl Mutsaars’s story.