Če bi znala ubesedit svoje misli, bi verjetno spisala nekaj podobnega temu, kar sem ravnokar…
Anika Grabec
21

Hvala Anika! Takšni komplimenti mi ogromno pomenijo. Sama sem svoj največji kritik in če ne bi dobila pozitivnih reakcij od svojih bralcev, potem bi se prepričala, da je najbolje, da sveta ne zasipam s svojim pisanjem. Komentarji kot je tvoj, preprečijo moje samouničevalne namene :)

Show your support

Clapping shows how much you appreciated Nadja Ebner’s story.