Kopyala/yapıştır döngüsünü kırma sanatı. Steven Kang tarafından yazılan makalenin orijinaline buradan ulaşabilirsiniz.

Photo by Stefano Intintoli on Unsplash

Uyarı: Sadece web üzerine yoğunlaşmış ve bu alanda çalışmış biri olarak, web geliştirmeye ilişkin örnekler kullanacağım. Yine de bu rehberin, birçok insanın genel olarak kodlama öğrenmeye yeni başlayanların düştükleri hatalara düşmesini engellemeye yardımcı olacağına inanıyorum.

Eğitim tuzağı, bilgi ve kavrayış — geliştirici olmayı gönülden isteyenler için asıl yem budur—vadederek, sonrasında mağdurları kafası karışmış bir şekilde ortada bırakmaktadır. Mağdur eğitim üzerine eğitim izleyecek ve Medium’daki “İlk React Uygulamanızı Nasıl Geliştirirsiniz” makalesinin kendisini başlamak istediği büyük projeye neden bir adım bile yaklaştırmadığını merak edecektir.

Hepimiz bu yollardan geçtik. Şahsen şimdi Eğitim Tuzağı dediğim bu kara delikte çok zaman kaybettim. Sonunda spesifik işleri…


Hello there Medium readers, welcome to my very first post! As you can see from the title, I’m going through some changes and I wanted to share it in writing so that 1) people who might be going through the same stuff can see that they’re not alone and 2) seeing my own thoughts might give me some different perspective. So without further ado, I present to you my story. I promise I’ll try to make it fun to read.

I’m from Turkey and Turkey’s idea of education is teaching kids some stuff like math, grammar, physics etc. until they’re…

Ece Mac

Frontend Developer.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store