Dự đoán XSMB 30/7/2017 — Soi cầu miền Bắc ngày 30/7/2017

– Dàn đề đẹp nhất hôm nay : 07 70 17 71 27 72 37 73 47 74 57 75 67 76 77 78 87 79 97

Soi cầu và dự đoán kết quả đầu đuôi đặc biệt xổ số Miền Bắc:

+) Đầu không về 4–6,về 9–3
+) Đuôi không về 5–0,về 9–7

Soi cầu XSMB và dự đoán lô tô xổ số Miền Bắc:

+) Bạch thủ: 73
+) Cặp 2 số: 73–37

Like what you read? Give Soi Cau 3 Mien a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.