Alexey Nikolaenko

Alexey Nikolaenko

Consulting Software developer. Doing Java, Android, DevOps, Test Automation.