Acaba Adayınız Yakınlarda Bir Yerde Şartların Olgunlaşmasını mı Bekliyor?

En uygun aday,

En iyi aday,

En yetenekli aday,

En zeki aday,

En hesaplı aday…

Liste kelime dağarcığınızın genişliği ile orantılı olarak uzayıp gidebilir. İhtiyacınız acil, pozisyon zorlu, aday ise kıt kaynak. Ne yardan ne serden geçiyorsunuz.

Sonuç: Hüsran

Hayaller anahtar teslim full aksesuar ama hayatlar bütçe kısıtı, dar alanda pozisyon kapama süresi, baskı, nokta atışı iş görüşmeleri, adaylar bizim şirketimizi arzu etmiyor…

Siz bahanenizi nasıl alırdınız? Yeteneği şirketinize kazandırmak için neleri feda etmeye hazırsınız? Gerçekten? Her şeyin en doğrusunu bilmek sizi yormuyor mu?

İşe alım sürecinde, adaya içtenlikle karşılaşacağı zorlukları açıklamak iyi olabilir kanaatindeyim.

Güçlü bir İşveren Markası stratejisi oluşturmak, bu stratejiyi İK ve Pazarlama’nın dışında bulunan iç müşteriye de açık bir şekilde aktarmak.

Ücret paketinde adil olmaya çalışırken pazarlık sürecini kurbanlık satışı seremonisine dönüştürmemek. İçeriyi yönetme amacıyla adaya beklentisinin altında bir teklifle gitmemek.

Kariyer planı ile ilgili net bir çerçeve belirlemek, koçluk desteğini ve/veya gerekirse mentorluk desteği alabileceğinin altını çizmek.

Yeteneklerine uygun işler için seçerken, körelmesine neden olacak ortamı hazırlamamak, yaratıcılığını ortaya çıkaracak yönetsel desteği sağlamak. Değişim konusunda öncü olmak.

Ve inanın buna yeterince bekleyip, kısık ateşte hafifçe demlediğinizde şartlar olgunlaşacak, en uygun aday 5. günün ilk ışıklarında Ak Gandalf gibi Doğu’dan gelecektir.

Gülümseyerek okuduysanız bitirelim.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.