Liderlik & İletişim

Liderin organizasyonu başarıya teşvik etmesi, takipçilerinin motivasyonlarını arttırması, çalışanlarına esin vermesi, yönlerini bulmakta zorlanıyorsa onlara manevi bir pusula sunması beklenir. Değişim konusunda önayak olması, iletişim gurusu olması, inovasyon konusunda ilk adımı zaten onun atmış olması ya da vizyoner bir bakış açısı ile ışık tutmasından daha doğal ne olabilir ki? Liderlik yaptığı kitle ile daha etkili iletişim kurmasına yardımcı olacak birkaç konuyu sizlerle paylaşmak isterim:

  • Etkili dinleme yöntemleri geliştirin ve doğru soruları sormaya odaklanın, karşınızdaki kişilerin kendilerini rahat bir şekilde ifade edebileceklerinden emin olun.
  • Çarpıcı bir misyon ve değerler seti ortaya koyun, rakamsal ya da parasal hedeflerin dışına çıkın. Fark yaratma konusunda onların yolunu açmanızı, cesaretlendirmenizi, motive etmenizi bekliyor olabilirler.
  • Görev dağılımı yaparken kişilerin yeteneklerini ortaya koyabilecekleri, kilit görevlerde etkin bir şekilde çalışabilecekleri şekilde yönlendirin. İlişki geliştirme ve güven oluşturma konusunda pratik yapmaları gerekebilir.
  • Katılımı sağlayacak stratejik toplantılar ve söyleşiler organize edin, iletişimin dikte üslubundan uzak ve iki yönlü olmasına odaklanmak daha rahat ilerlemenize yardımcı olabilir.
  • Çalışanlara rol model olma, ilham verme noktasında öyküler, hikayeler, anektodlardan faydalanın. İzleyiciyi merkeze koyun, siz konuşmuş ve onlara hitap etmiş olabilirsiniz, mesajı doğru aktarmanız ve iyi iletişim kurmanız asıl mesele.
  • Bakış açınızı ve mesajlarınızı iletme noktasında ekonomik davranmayın, sınırlı bilgi zamanı yanlış yönetmelerine neden olabilir.
  • Liderin belirli bir takvime bağlı olarak hedefe nasıl ulaşacağını bilmese bile varmak istediği noktayı bildiği kulaktan kulağa dolaşan bir efsanedir. Lider, geleceğe odaklanma, vizyon oluşturma, başarıya ulaşmak için esin verme, başarının nasıl bir duygu içereceğini çalışanlara aktarma, onların kalplerini ve beyinlerini harekete geçirme konusunda öncü olacaktır. Bu geleceği, organizasyonun çıkarı ve performans ile ilgili öngörülerini potansiyeli müşteriler, paydaşlar, tedarikçiler, yerel topluluklar, iç müşterilere ve ortaklara aktarır, bu sırayla yapmayabilir. *gb
  • Farklı platformlarda sahne alın, sahnede tüm sorulara ve oklara açık olmalısınız, iyi hazırlanmak sahne ışıltısını fırsata çevirmeye yardımcı olabilir ya da tam tersi.

Bitti.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.