Завдяки акціям протесту, рух ЗахистиФОП досяг певних успіхів — депутати демонструють готовність до співпраці. Це відкриває можливість виходу з конфлікту «влада — малий бізнес» через перемови та зміну законодавства. Цей пост — спроба окреслити принципи, які б мали стати основою спільних напрацювань.

Image for post
Image for post

Принципи, на яких могло б бути побудовано спільне рішення:

  • вирішуємо проблеми виключно тих, хто має до 10 найманих працівників,
  • легалізація найдрібніших за будь-якої ціни (суми податків),
  • встановлення більш чіткої межі між спрощеною та загальною системою оподаткування,
  • використання у якості межі для спрощеної системи фізичних активів,
  • використання фіскальних РРО лише у випадках, коли інші критерії не спрацьовують,
  • визначення ризикових видів діяльності, для яких є шанс подолати порог у 2 млн…

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store