Հարցազրույց Լիլիի հետ

Սիրում եմ երգել, նվագել։

Սկզբից ես մտածում էի, որ Թումոյում ինձ հետաքրքիր չի լինի։ Բայց հենց իմացա, որ այստեղ երաժշտություն են անցնում, ես միանգամից ուզեցի գալ։

Հաճախում եմ երգի, ավարտել եմ դաշնամուրը և հիմա հաճախում եմ կիթառի։

Մենք երգի խմբակով գնացել էինք Վրաստան։ Այնտեղ մեր տղաները լավ արբել էին և պարկել ափին։ Ես գրկեցի նրանցից մեկին և տարա հյուրանոց։

Կուզենայի թոչել, որ տիեզերք գնաի։

Կուզենայի կրկնվեր այն օրը, երբ Վրաստանում էինք։

Ես չեմ սիրում տարբերվել, ինձ թվում է ոչնչով չեմ տարբերվում մյուսներից։

Ես կարծում եմ, որ մեզ կառավարում է տիեզերքը և մենք ինքներս, այսինքն տիեզերքը լսում է թե մենք ինչ ենք ցանկանում և կատարում է։

Իմ ամենամեծ երազանքն է լինել տիեզերքում։

Ինձ թվում է, որ աշխարհը փոխելու համար պետք է ինչ-որ ճանաչված կամ սիրված մարդ լինել, որ քեզ լսեն։

Ամենից շատ չեմ սիրում, երբ ընկերներս ինձնից անպատճառ նեղանում են։

Կին տիեզերագնացների մասին

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.