Sign in

Lead developer | Beneš & Michl | Czech Republic


Příklad facebookových příspěvků z webu https://www.cts-tradeit.cz/kariera/

Než začnete

Ujistěte se, že máte dostatečná práva u stránky, kterou budete napojovat. Pokud ne, požádejte klienta o přidělení práv. Pozor si dejte na to, aby vám v budoucnu někdo práva neodebral. …


  • u bezztrátových obrázků typu PNG o 26 %
  • u ztrátových…

Co budete potřebovat

Vytvořte novou Facebook aplikaci

Po vytvoření aplikace přidejte platformu Website v Basic nastavení a zadejte vaši webovou adresu.

Photo by Facebook


Proč tomu tak je?

Vysvětlení je jednoduché. Když je televize vypnutá nebo ve standby režimu, tak má vypnutou WiFi. To znamená, že není v síti a nemůže přijmout žádnou akci.

Jak to vyřešit?

K televizi mám připojený Chromecast do vstupu HDMI, který podporuje HDMI — CEC. To je vstup, který umí televizi zapnout a vypnout společně s připojeným zařízením. Klasický případ použití je připojený Playstation. Když konzoli zapnete, automaticky se zapne televize a přepne zdroj obrazu na dané HDMI.


Proč do GITu?

Možná to zní trochu divně používat GIT jako backup úložiště, ale má to hned několik výhod. Ty zásadní jsou: jednoduchost, geografická nezávislost, prakticky neomezené úložiště zdarma (bavíme se o zálohách čistě nastavení, které mají několik jednotek KB, ne celého systému).


Články v češtině

Jaké novinky přinese PHP 7.4
Vydání PHP 7.4 je plánováno na 28. listopadu 2019. Přináší hromadu zajímavých věcí — Typed Properties, Arrow Functions, Preload, FFI a pár dalších vylepšení. Sice přibyly i nějaké deprecations, ale typicky se týkají podivného chování, takže upgrade by měl být snadný.


Články v češtině

Konzultanta potřebujete najmout předtím, než víte, že ho potřebujete. Velký rozhovor s Harrym Robertsem
Harry v rozhovoru nechal nahlédnout do své práce konzultanta. Prozradil, jak pracuje s lidmi, proč se věnuje webové rychlosti i co si myslí o AMP nebo CSS v JavaScriptu.


Články v češtině

Jaké bylo WebExpo 2019?
Souhrn toho, co se vůbec stihlo pojmout v nabitém programu letošního WebExpa. Spousta skvělých řečníků, inspirativní prezentace, program pro děti a jedna tramvaj navíc. Přečtěte si souhrn některých přednášek.


Články v češtině

Paul Bakaus: „AMP je docela nepochopený projekt“
Za pár dní bude na WebExpo v Praze přednášet Paul Bakaus z týmu stojícím za technologií AMP, kterou v poslední době na Vzhůru dolů potkáváte často. Martin Michálek se jej zeptal na pár otázek.

Články v angličtině

Monthly Web Development Update 9/2019: Embracing Basic And Why Simple Is…

Eduard Štůla

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store