Nejlepší články o webovém vývoji #36

Eduard Štůla
Sep 16 · 3 min read

Každý týden vybírám ty nejlepší články ze světa webového vývoje. Ze začátku jsem výběry dělal jen pro náš vývojový tým v agentuře Beneš & Michl. Nejsme tým, který určuje světové trendy, ale jsme tým, který s nimi drží krok! Později jsem výběry začal vydávat veřejně na svůj blog.

Články v češtině

Lighthouse Performance Score: metrika všech syntetických metrik rychlosti webu
Co je Lighthouse Performance Score? Jednoduše řečeno jde o číslo, kterým rychlost vaší stránky zhodnotí nástroje Lighthouse nebo PageSpeed Insights.

Po Firefoxu začne DNS-over-HTTPS veřejně u svých uživatelů testovat i Chrome
Google oznámil, že začne s příchodem Chrome 78, jehož release se chystá v říjnu, testovat nasazení DNS-over-HTTPS (DoH) protokolu u vybraných uživatelů.

Code in the Dark — zkouška špičkových kodérů v pražském Swim Clubu
Code in the Dark se po třech letech vrací do Prahy! Akce pod taktovkou firmy Avocode bude 21. září vrcholnou afterparty konference WebExpo. Tma, dramatická hudba a osvětlení jen pomocí laserů a několika rozsvícených monitorů.

Články v angličtině

Top 30 Coding Podcasts For Developers to Follow in 2019
Pár tipů na zahraniční podcasty, které pro vás mohou být přínosem.

Machine Learning For Front-End Developers With Tensorflow.js
Použití JavaScriptu a frameworků, jako je Tensorflow.js, je skvělý způsob, jak začít se strojovým učením.

The “Hover Effect” for Mobile Buttons
Jak správně na hover efekty? Je něco jiného klikat na počítači a dotýkat se obrazovky na mobilním zařízení.

Can I email…
Na závěr pro vás mám tip na stránku, na které si můžete ověřit, jestli vaše HTML značky budou fungovat v e-mailové šabloně :)

Předchozí díl


Narazili jste také na zajímavý článek, který v není v seznamu? Pošlete mi tip na eduard.stula@b-m.cz a já odkaz zařadím. Sledovat mě můžete také na Twitteru :)


Eduard Štůla

Written by

Lead developer | Beneš & Michl | Czech Republic

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade