Nejlepší články o webovém vývoji #38

Eduard Štůla
Sep 26 · 3 min read

Každý týden vybírám ty nejlepší články ze světa webového vývoje. Ze začátku jsem výběry dělal jen pro náš vývojový tým v agentuře Beneš & Michl. Nejsme tým, který určuje světové trendy, ale jsme tým, který s nimi drží krok! Později jsem výběry začal vydávat veřejně na svůj blog.

Články v češtině

Jaké bylo WebExpo 2019?
Souhrn toho, co se vůbec stihlo pojmout v nabitém programu letošního WebExpa. Spousta skvělých řečníků, inspirativní prezentace, program pro děti a jedna tramvaj navíc. Přečtěte si souhrn některých přednášek.

WebExpo 2019 obrazem
K WebExpo se váže ještě jeden tip. To je skvělý fotoreport od Adama Kudrny.

Jak jsem (znovu) testoval webovou aplikaci
Článek popisuje „extrémní“ případ testování v experimentálním projektu, kdy se Pavle Herout snažil napsat tolik (smysluplných) automatizovaných testů, kolik jen bylo možné.

Podcast: S Riki Fridrichem o současnosti a budoucnosti javascriptových frameworků
Sice se nejedná o článek, ale určitě se jedná o další skvělý díl podcastu od Martina a Robina. Jako hosta do svého podcastu si tentokrát pozvali Rikiho Fridricha.

Články v angličtině

Dependency graph support is now available for PHP repositories with Composer dependencies
Graf závislosti zobrazuje na GitHubu mnoho důležitých informací, včetně bezpečnostních upozornění. Nyní i pro Composer závislosti.

The 7-Point Technical SEO Checklist for Non-Technical SEOs
Technické SEO je to, čemu máme jako vývojáři nejblíže. Tady je checklist, díky kterému zjistíte, jestli váš web není úplně v trapu. Markeťáci vás budou milovat!

Browser Engine Diversity
Krátký článek na téma Browser Engine Diversity. Je jednotnost a webových prohlížečů dobře nebo špatně?

Předchozí díl


Narazili jste také na zajímavý článek, který v není v seznamu? Pošlete mi tip na eduard.stula@b-m.cz a já odkaz zařadím. Sledovat mě můžete také na Twitteru :)


Eduard Štůla

Written by

Lead developer | Beneš & Michl | Czech Republic

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade