Se lansează proiectul de educație financiară „Învață! Dă sens banilor!” https://edufin.md/se-lanseaza-proiectul-de-educatie-financiara-invata-da-sens-banilor/


BNM dă startul mai multor acțiuni de educație financiară https://edufin.md/bnm-da-startul-mai-multor-actiuni-de-educatie-financiara/


Interviu cu președinta Platformei Naționale a Femeilor din Moldova – Femeia care schimbă lumea https://edufin.md/interviu-cu-presedinta-platformei-nationale-a-femeilor-din-moldova-femeia-care-schimba-lumea/


Solicitanții Programului de stat ”#PrimaCasă” pot verifica starea dosarului în regim online https://edufin.md/solicitantii-programului-de-stat-prima-casa-pot-verifica-starea-dosarului-in-regim-online/


Ce importanță va avea AI asupra locurilor de muncă, după următoarea recensiune https://edufin.md/ce-importanta-va-avea-ai-asupra-locurilor-de-munca-dupa-urmatoarea-recensiune/


Atenție la mesajele recepționate pe poșta electronică care îți promit bani! https://edufin.md/atentie-la-mesajele-receptionate-pe-posta-electronica-care-iti-promit-bani/


Forumul investițional Chișinău, cartea de vizită pentru atragerea investitorilor în capitala Republicii Moldova https://edufin.md/forumul-investitional-chisinau-cartea-de-vizita-pentru-atragerea-investitorilor-in-capitala-republicii-moldova/


60 de tineri din Republica Moldova și Ucraina au fost ghidați pe calea antreprenoriatului https://edufin.md/60-de-tineri-din-republica-moldova-si-ucraina-au-fost-ghidati-pe-calea-antreprenoriatului/


Angajații SFS au fost instruiți în domeniul respectării climatului de integritate în cadrul instituțiilor de stat https://edufin.md/angajatii-sfs-au-fost-instruiti-in-domeniul-respectarii-climatului-de-integritate-in-cadrul-institutiilor-de-stat/


BNM își deschide ușile de Săptămâna Internațională a Educației Financiare https://edufin.md/bnm-isi-deschide-usile-de-saptamana-internationala-a-educatiei-financiare/

EDUFIN.MD

Platformă Online de Educație Financiară

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store