Fuck you, HelloFresh. You Foodjehovas.
Sidney Vollmer
26130

Zeer amusant geschreven artikel Sidney. Mijn ervaring met HelloFresh was vergelijkbaar, de vele schermen die mij aan het twijfelen proberen te brengen, de beschimmelde producten -de paprika’s leken er vooral gevoelig voor te zijn- en de telefoontjes en emailtjes.
Gelukkig ben ik er binnen een paar pogingen in geslaagd de hele handel stop te zetten. Maar doe Maartje vooral de groeten als je er op de koffie gaat! Sterkte!

Show your support

Clapping shows how much you appreciated Laurens van Heeswijk’s story.