“Müslümanlar Kusurlu Olduğu İçin Başları Belada” Bahanesinin Mantıksızlığı

Modern İslamcı filozoflardan, hocalardan, dine mantık katmaya çalışan herkesten duymuşsunuzdur. Müslümanların dünyada neden geriden olduğunun bahanesi şöyledir:

“Müslümanlar namazlarını eksik kılıyor, oruçlarını eksik tutuyor, dini kuralları eksiksiz yerine getirmiyor vs, o yüzden Allah onları zora sokuyor. Diğer ülkelerin ise böyle sorunları yok çünkü onlar zaten ölünce yanacak.”

Bakıldığında birbirini açıklayan mantıklı bir bahane gibi gözükür ama aslında kendi içinde çelişir. Çünkü İslam’ın bilim ve medeniyet konusunda dünyanın lideri olduğu dönem, 1200'lerin Bağdat’ıdır. Ama o dönemde tarihinin en büyük darbesini Moğollardan yemiştir, ve bir daha da bilim, medeniyet gibi alanlarda başı çekememiştir. Allah Müslümanları en ileride olduğu dönemde neden cezalandırmıştır? Bilimde ileriyken namazlarını eksik kıldıkları için mi? Büyük ihtimalle bahane budur. Ancak o zaman şunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Müslümanların dört dörtlük kusursuz mükemmel inanılmaz süper harika Müslüman olduğu bir dönem olmamıştır. Askeri olarak güçlü oldukları dönemler sayılacaksa o zaman yine namazlarını eksilttikleri için mi güçleri azaldı, yoksa diğer ülkeler teknolojide ilerlediği için mi?

Ve bugün neden hiçbir Müslüman ülkesi rahat yüzü görmüyor? Gerçekten İslamı dört dörtlük mükemmel kusursuz yaşamanın sırrını apaçık ayetlerden, hadislerden biliyorlar ama uygulamak mı istemiyorlar? Apaçık ayetleri mi yanlış yorumluyorlar? Evet biliyorum, en mükemmel İslam’ı bulmak gökkuşağını kovalamak gibi olduğu için sonsuza kadar Müslümanlara “siz İslamı tam yaşayamıyorsunuz” denecek. Gerçekten dünya üzerinde bu kadar bütün gücüyle iyi Müslüman olmak isteyen insan varken nasıl olur da bu niyetlerine rağmen başarısız olurlar?

Bir bahane daha var ki, o da “İslamı gerçekten yaşayanlar var, ama bulundukları toplumda eksik Müslümanlar bulunduğu için Allah bütün toplumu cezalandırıyor” Gerçekten mi? Yani bir toplumun içinde orucunu tutmayanlar var diye orada deprem oluyor (bunlar gerçek iddialar), arada gerçek Müslümanlar da ölüyor, ama aslında gerçek ceza öteki dünyada, yine de eksik Müslümanların yüzünden iyi Müslümanlar da gidiyor.

Peki. “Neden gençler bizi terkediyor” diye düşünmeye devam et.

Show your support

Clapping shows how much you appreciated Efe Aydal’s story.