Neden Dedikodu ve Laf Taşıyıcılığı Yapanları Bloklayacağım

Şu an hızla Kırmızı Hap 3'ün sekizinci sayfasını montajlamaya çalışıyorum. Sonra birileri çıkıp diyor ki “aaabi bak arkandan ne konuşmuşlar”. Sonra saçma sapan bi gruba bakıyorum. Önüne gelen her 100 kişilik 1000 kişilik şakirt topluluğunun ya da bölücülerin grubunun arkamdan yazdığını “aaaabi bak ne demişler” diye mahallenin dedikoducu karısı gibi bana yetiştirilmesine neden tölerans göstermeyeceğim:

  1. İnsanların ağzı torba değil. Kimliği belirsiz, daha önceden konuştuğum bir sürü insan sözlüklerde, sayfalarda ismini değiştirip ağzına geleni söylüyor.
  2. Adam facebook grubu kurup benim gibilere sallıyor, sonra sen beni etiketleyip “abi bak ne demişler” dediğin zaman, ben de cevap verince bu yeni açılan grubu bir sürü kişi görüyor.
  3. Biz bu adamlarla sürekli birebir polemiğe girecek olsak BLOK tuşunu kullanır mıydık? Senin gibiler sayesinde adamlar blok tuşunu aşmış oluyor. Bak ben burada günlerdir gözüm beynim skilmiş bi şekilde video bitirmeye çalışıyorum, bi de seninle mi uğraşıcam?

O yüzden bana laf taşıyanın, dedikodu yapanın o lafı söyleyenden farkı yoktur. Bunu seksen kere söyledim. Hala anlamayanlar var. O yüzden bu postu yazarak yine vakit kaybediyorum. Bundan sonra bu yazının linkini yollayıp bloğu vericem. Teşekkürler.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.