PlanB tarafından yayınlanan “Efficient Market Hypothesis and Bitcoin Stock-to-Flow Model” isimli makalenin Türkçe çevirisidir.

Çevirmen : Efe Çini

Siz bu bitcoini yerden alır mıydınız yoksa Etkin Piyasalar Hipotezini(EMH) mi takip ederdiniz?

Giriş

Bitcoin Stok Akım (S2F) modeli Mart 2019'da yayınlanmıştı [1]. Model, bitcoin ile ilgilenenler ve yatırımcılar tarafından iyi karşılandı. Birçok analist eşbütünleşmiş S2F modelini doğruladı ve bitcoin fiyat tahminlerini onayladı [2] [3] [4].

S2F modeli aynı zamanda eleştirildi de. Modele karşı en sağlam argüman Etkin Piyasalar Hipotezi’nden (EMH) gelmektedir. Argüman, modelin halka açık bilgilere dayandığını(S2F, bitcoin’in arz eğrisi) ve bu nedenle analiz ve sonucun zaten fiyatlanmış olması gerektiğini belirtmektedir.

Bu makalede S2F modeli ve EMH hakkındaki görüşlerimi paylaşıyorum. …


Takım elbise, çöl ve laptop(şarj:%3). İnsan daha ne ister?

İnternet bağlantısı olmadan bitcoin işlemi yapmak mümkün mü? Şu anda tamamen olmasa da an itibariyle bunu mümkün hale getirmek için birçok çalışma yapılmakta. Bu yazıda önce çevrimdışı bitcoin işlemlerinin neden gerektiğini, daha sonra da bu alandaki projelerden bahsetmek istiyorum:

İnternet mükemmel bir şey. Onda hemfikiriz. Peki neden bitcoin ile ilgilenenler çevrimdışı olarak bitcoin işlemi yapmak istesin ki? İşte size birkaç sebep:

1.Çevrimdışı ortamda bitcoin işlemi yapabilmek, 3. parti yazılım ve donanımlara olan bağımlılığın ve güvenme gereksiniminin minimuma inmesini sağlar. İlk bakışta birine bitcoin yollarken sadece bir bilgisayar ve cüzdan uygulaması kullanılıyor gibi gözükse de aslında işin içinde çok daha fazla…


It is cool to use your laptop in Sahara desert

Is it possible to handle bitcoin transactions without the internet? Not entirely right now but there have been some progress to accomplish that. In this article, I want to give basic information about why do we need offline bitcoin transactions with some projects related to this subject.

Internet is great! We all agree on this. So why bitcoin enthusiasts would anyone want to handle bitcoin transactions in an offline environment. Here are some reasons for that:

1.To be able to make offline bitcoin transactions would minimize both trust and dependencies for 3rd party software and hardware. At first it might…


Araştırmalara göre, tükettiğimiz her 10 yiyecekten 7'si işlenmiş gıdalardan oluşuyor.

Gıdaların işlenme sebebi, zararlı bakterileri öldürmek ve raf ömrünü uzatmak gibi görünse de, bu süreçte gıdanın tadı yapay tuz, şeker ve yağ kullanılarak üreticinin istediği yönde manipüle ediliyor. Ancak gıdanın içindeki besin değeri ve vitaminler bu sırada yok oluyor.

İşlenmiş gıdaların fazla tüketimi şunlara sebep oluyor: obezite, erken yaşlanma, kısırlık, karaciğer hasarı, iltihaplanma, astım, asabiyet, depresyon vb.

İşlenmiş gıdaları çok tüketenler aksini iddia etse de, doğal gıdalar işlenmişlerden hala daha ucuz.

Tatlı veya tuzlu atıştırmalıkları yerken kendinizi durduramamanız çok normal. Bunun sebebi, üreticilerin bu ürünleri…

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store