I worked for several years in the software industry in many different places. Each company runs its own hiring campaign with various strategies. I observed all, conflicted with some and admired few. Since I founded my own company, I run the hiring meetings in our first stages. I would like to tell about what we value most and why you should pay attention to them. Here are the five tips to increase your success at job interviews.

1- Dress proper

First of all, you should dress properly. We had a candidate that came up to the meeting with a pink short and tank…


Geçenlerde internette gezinirken Quora’da sorulmuş bir soruya denk geldim. Soru şuydu:

“Bir yazılımcı olarak iş ortamınızda sizi en rahatsız eden şeyler neler?”.

Cevapları incelediğimde genellikle ortak sorunların yaşandığını gördüm ve sorunların başlıca sebebinin yöneticiler ile olan iletişim eksikliği olduğunu fark ettim. Bu sorunları, yaşanma sıklığına göre şöyle sıralayabiliriz.

1. Spesifikasyon eksiklikleri

Projelere başlanmadan önce müşterilerle konuşulur ve proje detayları incelenip, maddelendirilerek spesifikasyon listesi oluşturulur. Ancak çoğunlukla gözden kaçan detaylar çıkar (ki bazen bu detaylar detay denemeyecek kadar büyük olabiliyor). Bu eksiklikler proje geliştirilmeye başlandıktan sonra geliştiricilerin takıldığı noktaların çoğunluğunu oluşturuyor.

Müşteri ne istediğine emin değilse veya müşteriden spesifikasyonlar net bir şekilde alınmadıysa, geliştirme…

Efe Helvacı

Founder of Broftware House (broftware.com)

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store