Verimli çalışmak ve Arif’den uzak durmak için iki yetenekli araç

İşini seven her birey gibi, büyük bir şevkle bilgisayar başına oturdunuz. Çalışmaya başlamadan sosyal medya hesaplarınıza şöyle bir göz gezdirmek istediniz. Önce Twitter ile başladınız, ardından Facebook’ta eşi dostu beğendiniz. Şimdi Facebook sizi Youtube’daki ilginç bir videoya gönderiyor. Videoyu izledikten sonra bir diğerine geçtiniz, sonra bir diğerine, sonra bir diğerine… İzlediğiniz videoların arka arkası kesilmiyor. Dakikalar dakikaları kovalıyor ve işte uzaktan size dur diyen video gözüktü: Arif’in Manchester’a Attığı Gol. Aramadan! bulduğunuz bu golü izlerken boşa kaybettiğiniz dakikaların hatta saatlerin vicdan muhasebesini yapabilirsiniz.

Arif’in Manchester’a Attığı Gol

Birkaç ay önce, bilinçsizce internette kaybettiğim zamandan tasarruf edebilmek için bu amaca yönelik birkaç araç buldum. Bu yazıda, başarılı sonuçlar aldığım ve hala kullandığım iki uygulamadan bahsetmek istiyorum.

Stayfocusd

Eğer favori tarayıcınız Chrome ise akıllı bir Chrome uzantısı olan Stayfocusd tek başına da iş görecektir. Özünde çok basit bir çalışma mantığı var. Bünyenizdeki minik öz disiplin kırıntılarıyla bloklamasını istediğiniz websitelerini giriyorsunuz. Facebook, twitter, instagram, pinterest, youtube, haber siteleri, sözlükler, digg, reddit… aklınızda size zaman kaybettirdiğini hissettiren ne kadar site varsa. Ardından çalışma saatlerinizi ve blokladığınız sitelerde, bir günde toplamda nekadar vakit geçirmek istediğinizi belirtiyorsunuz. Stayfocusd bloklamış olduğunuz sitelere her girdiğinizde zamanlayıcısını çalıştırıyor ve belirttiğiniz vakti aşarsanız bu sitelere erişimi kesiyor. Artık Facebook’a her girdiğinizde şöyle bir ekranla karşılaşıyorsunuz.

Kendinize biraz dürüst davranırsanız ve başka bir tarayıcı kullanmazsanız :), birkaç gün sonunda gerçekten disipline olduğunuzu farkedeceksiniz.

Son olarak; Stayfocusd Nükleer diye bir seçenek barındırıyor. Bu seçenek ile belirlenen süre boyunca, belirli kriterlerdeki içeriği engelleyebilirsiniz. Ben hiç kullanmıyorum ama ilk kurduğumda bir kez denedim, onda da yanlışlıkla tüm websitelerini engellediğimden, uzantı cachelerini temizlemek için birsürü ter döktüm. Bu yüzden ayarlar kısmında dikkatli olmakta fayda var.

RescueTime

Asıl verimlilik canavarımız bu uygulama. RescueTime tüm işi bir desktop uygulamayla yapıyor.
Gün içerisindeki tüm haraketlerinizi(herhangi bir tarayıcıyla ziyaret ettiğiniz websiteleri ve kullandığınız uygulamalar) logluyor. Ardından kaydettiği tüm logları akıllı bir filtre ile kategorize ediyor. Böylelikle www.rescuetime.com adresindeki dashboardunuza girerek hangi uygulama veya websitesi ile ne kadar vakit geçirdiğinizi raporlayabiliyorsunuz. Haftada bir size rapor e-postası atmasının yanısıra periyodik hedefler belirleyerek, hedeflerinizi ne kadar tutturduğunuzu izleyebilirsiniz.

RescueTime loglama yaparken sadece o an sizin kullandıklarınızı(in focused olanları) kaydediyor. Bu durum uygulamanın doğruluğunu arttırıyor.

Eğer gizlilik konusunda endişeleriniz varsa, buna da whitelist seçeneği ile çözüm bulmuşlar. Belirlediklerinizin dışındaki tüm siteleri, url belirtmeden kaydediyor.

RescueTime, Pro versiyonunda Stayfocusd’un özelliklerini(tüm tarayıcılar için) de içeriyor. Ancak ben iki aracı birden kullandığımdan Pro versiyona ücret ödemeye ihtiyaç duymadım.

Günümüzde internet, özellikle yazılımcılar ve bilgisayarla çalışanlar için, fazlasıyla dikkat dağıtıcı bir hal aldı. Kaybolan konsantrasyonumuz ve düşen verimliliğimiz için kendimizi suçlamanın bir anlamı yok. Verimliliğinizi, hatta motivasyonunuzu arttırmak için, iradenizle aranızda bir gurur meselesi yaratmadan, bu tür araçlardan faydalanmak akıllıca olacaktır. Aksi halde Schmeichel değil bütün maykıllar gelse… :) tamam tamam neyse.

Kolay gelsin.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store