Kalem klavyeden keskindir
Barış Özcan
553

Ben de kalem ve kağıtla not alınca çok daha iyi anladığımı ve not aldığım şeyleri daha iyi özümsediğimi düşünüyorum. Yalnız, bu durumun hepimiz için yazmayı kalem ve kağıtla öğrendiğimizden kaynaklandığını düşünüyorum. Bilimsel çalışmaların el yazısına karşı insan beyninin farklı tepkiler gösterdiğini söylemesi bence gayet normal. Ancak bu çalışmaların bir eksik yanı var. O da klavye ile yazmayı öğrenmiş bir kişinin el yazısına ne tepki göstereceğini söylememesi. Dolayısıyla Finlandiya’da yazmayı klavye ile öğrenmiş bir grup ile yapılacak bir çalışma çok ilginç olacaktır ve böyle bir çalışma ile ilgili hipotezim ise klavye ile yazmayı öğrenmiş bir kişinin klavye ile not alırken gösterdiği beyinsel aktivite el yazısı ile yazmayı öğrenmiş bir kişinin el yazısıyla not alırken gösterdiği beyinsel aktiviteye çok benzer olacaktır. Dolayısıyla bugünün teknolojisine doğan çocukların beyinleri, gerekli adaptasyonları ve bağlantıları çok daha erken gerçekleştireceği için el yazısı mı klavye mi diye sorun yaşamayacaktır.

Tabii bunların hiç biri, el yazısını bir sanat olarak düşününce, bu sanatın kaybolmaya doğru gittiği gerçeğini değiştirmiyor.

Like what you read? Give Egemen Aydin a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.