Bir şeyler yapmak istemek, bir şeyler başarmak istemek. Pek yabancı olduğunuzu sanmıyor, özellikle de maymun iştahlıysanız beni anlayacağınızı düşünüyorum. Aslında farketmeden içinizi kemiren bir yetersizlik de sağlıyor olabilir bunu, fazlasıyla optimist bir vizyonerlik de. Bir şeyleri başarmak istemenin fazlasıyla doğal olduğunu düşünmekle beraber bunu benim yaptığım gibi abartmanın da bünyeye büyük zararları olabildiğini deneyimliyorum şu sıralar.

Image for post
Image for post
Will Poulter — Bandersnatch

Ortaokul zamanlarım zamanın önemini kavramadan istediğim şeylere vakit ayırmaya çalışarak geçti. Yalnız vakitlerim genellikle kendimi özgür hissettiğim, tuhaf sesler çıkartabilen ve bazen bizi endişelendiren bilgisayarın başında geçiyordu. Şehir, ev konseptlerini düşünmeksizin kendimi daha çok internete ait hissediyordum. Mutsuz dönemlerimde bir sonraki bilgisayar vaktimin ne…


İyi anne ya da baba, kendisini yaşayabilen kişidir. Yaşamın içinde olan ve kendisini yaşayailen kişi, diğer insanların da yaşamına saygılıdır. Anne ya da baba olduğunda çocuğunu kendine özgü bir dünyası olan bir varlık olarak algılar ve haklarına saygı gösterir.

Kendisini yaşayabilen insan hayatın her alanında diğer insanlara karşı daha ideal bir birey olabiliyor. Yaşamak zorunda kaldıkları veya yaşayamadıkları üzerinden olumsuz duygulara kapılabiliyor ve bu duyguları insanlarla olan iletişimlerine yansıtabiliyorlar. Sonsuz bir döngü halini alan bu yansımalar da günümüzdeki anlama ve anlaşılma arzusunu kaybetmeye yüz tutmuş bir toplum yaratıyor. Bu, arzuyu kaybetmek olmasa da bu yöndeki umudunu kaybetme olarak kendini gösterebiliyor.

Image for post
Image for post

Bu dönemdeki amacımız bu gidişattan kurtulabilmek, anlamanın ve anlaşılmanın hazzına ulaşabilmek, insanlara bunu gösterebilmek ve anlayışın önüne geçen negatif hislerden kurtulup ‘bir olabilme’ bilincine kavuşmak, kavuşturmak olabilir.

Alıntı: Engin Geçtan


Jeremy Bentham, “İyi” insanı, iyilik yapan insan olarak tanımlamış ve birçok eleştiriye maruz kalmış zamanında. Bu eleştirilerden bir tanesi de Bertrand Russell tarafından yapılmış. Bu iyiliğin ondan yararlanan kişiye duyulan sevgiden kaynaklanıyorsa erdemli olmadığını, sadece ahlak kurallarından esinlenmişse erdemli olduğunu ortaya koyan Kant’ın düşüncesinin çok daha yüce olduğunu belirtmiş Russell. Ancak biz burada sanki erdem dediğimiz şeyi biraz yanlış anlıyor ya da büyütüyoruz. İki örneğimizi karşılaştırırsak elimizde bir sevgiden dolayı yapılan iyilik bir de ahlak kurallarından esinlenerek yapılıp Kant tarafından erdemli bulunan iyilik oluyor. Birisi sevgi ile tetikleniyorken öbürü de iyilik yaptığımızda hissedeceğimiz iç huzur ile tetikleniyor. …


Dört senelik üniversite hayatımın sonuna doğru iki dönem boyunca ilgili dersler almış olmama ve bu konuda hala yeterli olduğumu doğal olarak düşünmüyor olmama rağmen meslek hayatında nadiren bu kadar ayrıntılı bilgiye ihtiyaç duymacağımızın bilincindeydim. Ancak iletişimin bu kadar önemli olduğunu ilk deneyimim sonrasında öğrendim.

Image for post
Image for post
Fotoğraf: Pressmaster

Öncelikle pek çok öğrencinin ilgisini çekebileceğini düşündüğüm bu alan benim de ilgimi oldukça çekmişti. Daha ilk dersle beraber hocamızın da işleyişe ve kelime köklerine dair genel kültür meraklısı öğrencilerin ufkunu gıdıklatacak bir giriş yaptık. Çoğu zaman yaşadığım ve ilerleyen zamanlarda artan iş yükü ile ipin ucunu kaçırdığım heves henüz yeni tetiklenmişken eve gidip notları bilgisayarıma geçirişimi…

Ege Palaz

Translation, Interpreting and a pinch of Adobe software

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store