De vakantiebief is open! Huh? Wat? De vakantiebieb: in de vakantie gratis boeken lezen en luisteren op je tablet of smartphone!

Wat is het?

Voor de zevende keer kun je de vakantiebieb app downloaden om gratis een selectie van ruim 50 e-books voor kinderen en volwassenen te lezen of te luisteren.

Waarom is het fijn?

Een prachtig en succesvol initiatief om mensen in de zomer het lezen te laten (her)ontdekken, met een breed scala aan literatuur, informatief, spannende en natuurlijk kinderboeken tot 18 jaar.


Het is zomertijd, de ideale periode voor het bijwerken van je leeslijst of in de strand of campingstoel ontspannen met eenboek of luisterboek. Ben je vooral Engelstalig georiënteerd in je leesconsumptie? Dan is Scribd wellicht wat voor jou.


Voor elk nieuwsgierig mens (eigenlijk elk mens dus) is het internet niet per sé weelde, eerder een hoorn des overvloeds die je infobesitas en een aandachtsspanne van 1-jarige bezorgt. De oplossing? Lees het later!

Wat is het?

Pocket is een link opslagdienst die voor mij het ter ziele gegane Delicious heeft vervangen. Een andere bekende in dit rijtje is Instapaper. Uitgangspunt is het opslaan van links om later in een niet afleidende leesmodus door te nemen op een moment dat het jouw uitkomt.

Waarom is het fijn?

Artikelen zijn makkelijk op te slaan op alle apparaten met verschillende plug-ins in je browser of apps. Zo’n 1500 integraties…


Hoe bereik je een publiek zonder social media? Wat dacht je van een nieuwsbrief? Maar dat is toch iets met veel werk? Nope, dankzij de Nederlandse startup Revue heb je al in tien minuten een fijne nieuwsbrief op basis van je tweets, Insta’s, Pockets of Medium Posts klaar staan.

Wat is het?

Een online tool om eenvoudig een nieuwsbrief op te zetten. Deze kun je vervolgens van simpel wekelijks Twitter overzicht tot een compleet betaald nieuwsbrievenimperium uitbouwen (of de vele opties daartussen). …


Illustration from Setapp

Word je helemaal gek van de icoontjes rechtsboven in je Mac? Koop je wel eens vaker een “klein” appje om een specifieke taak te doen? Wil je je Mac actief onderhouden en aanpassen naar eigen wens? Dan is Setapp wellicht wat voor jou.

Wat is het?

De ‘Netflix’ voor Mac-apps, zou je kunnen zeggen. De keuze gaat van de beste schrijfapps zoals Ulysses tot Toothfairy, een appje om je AirPods makkelijker met je Mac te koppelen. Je vindt er een berg kleine (en grotere) apps om veel handige taken uit te voeren. In de categorieën Mac Hacks, Lifestyle, Creatief, Schrijven en Bloggen, Creativiteit…


Bevoordeelde beslismachines.

Een van de eerste boeken die bij me opkwam toen ik het thema een kritische blik op de digitale samenleving had bepaald voor mijn verkenning, was het Weapons of Math Destruction van Cathy O’Neil. Zij maakte in haar boek aan aan de hand van eenvoudige en schrijnende voorbeelden duidelijk dat een blind geloof in big data en algoritmen onze digitale samenleving geen goed gaan doen. Laten we zeer goed overwegen wat we deze geautomatiseerde recepten die in bakken data vissen toevertrouwen. Immers zowel de makers van een algoritme als de data kunnen behoorlijk bevooroordeeld zijn. …


Voor mijn verkenning heb ik een korte vragenlijst gemaakt over Welzijn en de digitale samenleving. Ik wil hiermee zien of ik de belangrijkste thema’s aan bod laat komen en welke concrete aanknopingspunten er op dit vlak te vinden zijn in Limburg. Help je mee?

Vul de vragenlijst in! -> https://egidvanhoutem.typeform.com/to/m7NFvZ


Het thema digitale samenleving in 5 casussen.

Om het brede thema van welzijn binnen de verkenning enigzins in te perken en toe te spitsen op de Limburgse context is er gekozen om in te zoomen op 5 maatschappelijke uitdagingen. Deze uitdagingen zijn voortgekomen uit verschillende coalitieprogramma’s van Limburgse gemeenten, gesprekken, de sociale agenda, agenda 2030.

  1. De jeugd heeft de toekomst!
    Hoe kunnen we werken aan gezond opgroeien in de digitale samenleving?
  2. De ouderen hebben de toekomst!
    Hoe kunnen we de vergrijzing van onze provincie maatschappelijk behapbaar maken in de digitale samenleving en tegelijkertijd werken aan de kwaliteit van leven?
  3. De burger heeft de toekomst! Hoe kunnen burgers…

Nationale Bibliotheek Estland

Estland is een van de meest dunbevolkte landen in de Europese Unie. Met 1,3 miljoen inwoners voor een land zo groot als Nederland zijn bibliotheken niet bepaald dun gezaaid. Ze hebben er maar liefst 536. Ter vergelijking Nederland telt zo’n 230 bibliotheken. Een tegenstelling tot steden als Den Haag (514.000 inwoners 14 bibliotheken) of Utrecht (344.000 inwoners 13 bibliotheken) telt Tallinn 450.000 inwoners 24 bibliotheken (en nog een aantal bibliobussen). Wat is hier aan de hand?


Digitalisering kent vele gezichten…

Om inzichten te krijgen in de uitdagingen en kansen voor de cultuur- en erfgoedsector is er een korte enquete opgesteld waarvan de resultaten zullen worden meegenomen in de verkenning welzijn. De enquête kan tot 21 juni worden ingevuld door instellingen en professionals op het gebied van cultuur en erfgoed in Limburg. Het invullen duurt 7–10 minuten en kan direct hieronder.

Werkt het interactieve blok boven niet? Ga hier naar de enquete.

Egid van Houtem

Programmaleider Cubiss Limburg | Innovator, Moderator & Facilitator | Techdandy blog | Weetgierig Newsletter

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store