Eğitim Reformu Girişimi (ERG)

ERG, çocuğun ve toplumun gelişimi için eğitimde yapısal dönüşüme katkı yapan bağımsız ve kar amacı gütmeyen bir girişimdir.