Analyse del 1: SWOT

Det første jeg startet med i analyse fasen var å lage en oversiktlig SWOT analyse med punkter jeg selv mener er viktig og ha med. Med den oversikten så kommer det sterkere frem at Horgen Gård har større rom for frihet når antall trusler er så minimalt. Det gir både meg og de andre studentene friere tøyler om hvordan vi ønsker å løse svakhetene hjemmesiden deres har i skrivende stund.

A single golf clap? Or a long standing ovation?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.