4 måter du kan nudge gjennom kommunikasjon!

Nudging eller dulting handler om å påvirke menneskers atferd i positiv retning uten å begrense valgmuligheter. Dette er ikke et nytt fenomen, men de siste årene har det virkelig blusset opp og er et «buzzword» i de fleste organisasjoner og bedrifter. Dulting har på rekordfart tatt privat og offentlig sektor med storm og nudging på arbeidsplassen er stadig i utvikling. På verdensbasis finnes det nå utallige «dulte-enheter» som har fokus på kontinuerlig utvikling av gode, effektive løsninger for atferdsendring. I Norge har vi sett at både kommuner, offentlige organer og private organisasjoner tar i bruk dulte strategier med mål om å forbedre tjenester og levere positive resultater for både mennesker og samfunn. Metoden er fremadstormende i Norge, men det er fremdeles muligheter til å skaffe seg et konkurransefortrinn og «være med fra bånn». Og best av alt; det er utrolig gøy!

Så, hvordan kan du som leder bruke dette i hverdagen? Det finnes utallige måter å dulte på og når vi snakker om dulting er det bare fantasien som setter begrensningene. Vår opplevelse er at det mest effektive og lett anvendelige dulte verktøyet vi har er kommunikasjon. Måten vi kommuniserer med kolleger, medarbeidere og andre ledere påvirker hva disse menneskene gjør i arbeidshverdagen. Derfor kommer vi med fire gode tips til hvordan du som leder kan dulte gjennom kommunikasjon:

1. Fremhev det POSITIVE fremfor det negative

Hvorfor?
Mennesker er
konform og tenderer til å gjøre det samme som alle andre. Derfor, hvis vi påpeker hvor mange som har gjennomført endringen er det større sannsynlighet for at enda flere også gjør det.

2. Catch em’ being GOOD!

Hvorfor?

Vi mennesker er sosiale vesener som blir påvirket av hvordan våre handlinger blir møtt av menneskene rundt oss. Dersom vi ofte møtes med ros og skryt så er sannsynligheten større for at vi fortsetter med samme handling fordi det oppleves som hensiktsmessig — i tillegg liker vi å få skryt (selv om vi ikke alltid vil innrømme det) og det danner grunnlag for gode relasjoner.

3. Still ÅPNE spørsmål

Hvorfor?

Blant veldig mange andre tendenser, så har vi en tendens til å ta avgjørelser og gjøre oss opp meninger basert på mangelfull informasjon. Både fordi vi har begrenset med informasjon tilgjengelig, men også fordi det er «lettere» og mindre «slitsomt». Når man stiller åpne spørsmål, så tvinger man individet til å stoppe opp, reflektere og se ting fra et annet perspektiv.

4. Vær SPESIFIKK

Prøv gjerne dette lille eksperimentet med dine kolleger og si ifra hvordan det gikk!

Eirik Engelsen
Prosessveileder, GROW AS

BehaviorNerd * BiasBuster * Podcaster * Blogger * Enthusiast * Idealist * Short reads

BehaviorNerd * BiasBuster * Podcaster * Blogger * Enthusiast * Idealist * Short reads