สรุป 11 สิ่งใหม่ใน Laravel 5.5

เดือนนี้ (ส.ค. 2017) Laravel ได้ออกเวอร์ชั่นเป็น 5.5 เรียบร้อยแล้ว จากการเข้าไปอ่านในบล็อก https://laravel-news.com/category/laravel-5.5 พบว่ามีหลายๆ สิ่งที่แปลงแปลงเยอะเหมือนกัน ผมจึงขอสรุปเป็น 11 สิ่งใหม่ได้ดังนี้

  1. LTS (Long Term Support) จะมีการดูแลเรื่อง bugs ให้ 2 ปี และดูแลในเรื่องความปลอดภัยให้ 3 ปี
  2. รองรับ PHP 7.0 ขึ้นไป
  3. artisan migrate:fresh คือจะ drop tables ทุกตัว แล้วทำ migration ให้ใหม่ ช่วยให้เราไม่ต้องเขียนการ drop table ในส่วนของ down() ได้
php artisan migrate:fresh

4. artisan preset สามารถเลือกใช้ frontend framework ได้ เช่น หากเราต้องการติดตั้ง React สามารถใช้คำสั่ง ได้

php artisan preset react
หรือต้องการติดตั้ง Bootstrap
php artisan preset bootstrap

5. artisan vendor:publish ช่วยอำนวยความสะดวกในการ publish โดยเลือกได้ว่าจะ publish อะไรเช่น configs, views, migrations และอื่นๆ

6. สร้าง Email Template บนเบราเซอร์ได้

7. กลับมาใช้ Whoops ในการจัดการกับ Errors: Laravel ได้ใช้ Whoops ตั้งแต่เวอร์ชั่น 4 และถูกถอดออกในเวอร์ชั่น 5.0 สำหรับในเวอร์ชั่นนี้ได้กลับมาใช้มันอีกครั้ง

8. รองรับการเขียน Custom Exception : เวอร์ชั่นนี้เราสามารถสร้าง Custom Exception ขึ้นมาได้เอง และเขียนโค้ดเพื่อรองรับหากเกิดข้อผิดพลาดได้

9. รองรับการเขียน Custom Validator Rules: สามารถสร้างกฎการตรวจสอบข้อมูลเองได้

10. Debug Collection เขียนโค้ดเพิ่มเติมการตรวจสอบค่าใน collection ได้ด้วยคำสั่ง dump() หรือ dd() โดยความแตกต่างอยู่ที่ dump นั้นสคริปต่อยังทำงานต่อไปได้ ส่วน dd สคริปต์จะหยุดการทำงานทันที

11. Package Auto-Discovery หากเราสร้าง package เอง หลังจากสร้างเสร็จให้ไป เพิ่มใน composer.json ในส่วนของ providers และ aliases เพียงเท่านี้ ตัว Laravel จะรับหน้าที่ในการติดตั้ง Provider และ Facade ให้เราโดยอัตโนมัติ โดยที่เราไม่ต้องติดตั้งเอง