Kredi Kartı İle İnternet Üzerinden Yapılan Alışverişlerde Sorumluluk İnternet üzerinden yasa dışı olarak kişilerin kredi kartı bilgilerini çalarak izinsiz olarak kullanan kişiler yüzünden bir çok kredi kartı kullanıcısı mağdur olmakta. Buna örnek olabilecek bir olay Şanlıurfada yaşandı. Yargıtay… https://www.ekonomist.kim/kredi-karti-ile-internet-uzerinden-yapilan-alisverislerde-sorumluluk-3170.html

Like what you read? Give Ekonomist Kim a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.