האוצר התמכר להקפצת מחירי הקרקע בתל אביב ועוד 5 ידיעות המשפיעות על הנדל”ן והתכנון בחודש אפריל 2016