Serif
Serif

Serif

Automaton 'mal █║▌│█│║▌║││█║▌║▌║