1. վերնագիր
  2. առաջաբան
  3. նկար
  4. նախաբան

5. տեքստ

6. վիդեո

7. հերոսի խոսքեր

8. GIF

9. եզրափակում

10. հեղինակի կողմից

Show your support

Clapping shows how much you appreciated Էլեն Ալեքսանյան’s story.