Datové formáty a API

Tretia úloha k predmetu VIKMB42 Nástroje a metódy dátovej analytiky.

ROZVRH v CSV

csv a excel

API a facebook

Cesta do školičky

IRIS

data.json obsahujú v prípade jednotlivých spojov štruktúrované informácie o ich polohe, čísle vozu, čísle linky, konečnej zastávke, meškaní a pod. Data sa zasielajú v pravidelných intervaloch, vďaka čomu môžme sledovať ako sa spoje pohybujú…

IRIS je super.