Merhaba! Ben Elif. Sık sık okuyan ama aklında çok tutamayan bir insancığım. Bir iki kez blog yazma deneyimim oldu, sonradan da bilgili bir ağabey bana burayı önerdi al dedi yaz dedi. Yazmayı hep sevdim çünkü rahatlatıyordu. Ne zaman mutsuz olsam hep yazdım. Aldım elime kalem, kağıt yazdım. Cümlelere dikkat etmeden yazdım. Sustum, yazdım. Kendi içimde konudan konuya atlardım. Yani kısaca, klasik bir başlangıç olur ya her zaman bende de bu geleneği devam ettirmek lazım. Tanışma faslını kısa kesiyorum ve iyi geceler diyorum.


Dipnot: Kendisi tam bir bunalımda çünkü Üniversite öğrencisi
Like what you read? Give Elif Akyürek a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.