Image for post
Image for post

Çoğu zaman logolar markaların sahip olduğu en akılda kalıcı özellikleridir. Markaların görsel kimliğinin temel yapı taşı olarak baş köşeye otururlar ve uzun yıllar değişmeden müşterilerinin hafızlarına sessiz sessiz kazınırlar.

Her ne kadar istisnalar olsa da çoğu logonun bir ömrü vardır. Zaman değiştikçe görsel trendler ve tercihler değişir, şirketlerin iç yapıları, stratejileri değişir, pazar büyüdükçe rekabet değişir. Sebebi ne olursa olsun neredeyse bütün markalar ömürlerinde bir ya da bir kaç kere logo ve görsel kimlik yenilemesi yapmak zorunda kalırlar. İşte 2018’de bu zor ama gerekli süreçten geçmiş ve logolarını yenilemiş olan markalardan en çok ses getirenler:

Burberry

Image for post
Image for post

Tasarım dünyasında bu senenin en çok konuşulan logo yenilemelerinden biri kesinlikle Burberry oldu. Serifli BURBERRY yazısı ve ona zarif bir kaligrafi ile eşlik eden London, England öğelerinden oluşan bu tanıdık logo bir anda tüm zarafetini ve geçmiş bilinirliğini bir kenara bırakıp, günümüzün, özellikle lüks moda dünyasında, trend haline gelmiş olan serifsiz ve tek kalınlıklı yazı karakterine geçiş yaptı. …

About

Elif Ergür

Tasarımcı, marka danışmanı, elifergur.com

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store