Mitt favorittbrød

en stille morgenstund mens jeg venter på at frokosten min skal bli klar.

Frokosten min består som regel av lavkarbobrød etter en oppskrift jeg fant på ei nettside. Brødet er kjempegodt og holder blodsukkeret mer stabilt i løpet av dagen. http://oppskrift.klikk.no/verdens-beste-lavkarbobr%C3%B8d/4397/

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.