Netflix “Марко Поло” цувралынхаа зураг авалтыг Монголд хийгээгүй шалтгаан

Марко Поло, Нарниагийн цуврал зэрэг киноны продюсероор ажилласан Тим Коддингтон Монголд ирээд буцсан. Марко Полог хийж байх үедээ Монголыг нэг сонирхоод үзчих юмсан гэж бодож байсан учраас ирсэн гэж ярьж байна билээ. Тэгвэл хэдийгээр Марко Поло цуврал нь тооцоолж байсан шигээ амжилтанд хүрээгүй боловч нэгэнт л Монголын тухай өгүүлдэг учраас энэ цуврал гарсны дараа Монголыг хүмүүс хэр сонирхож эхэлсэн бол? Мөн кино зураг авалтыг хийсэн Малайз, Казахстан улсын эдийн засагт хэр дэмжлэг болов? Энэ мэтчилэн олон асуултын хариултыг өгсиймаа.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.