Հայկազի փոքրիկ անկյունը

Ես զրուցեցի Հայկազ Հակոբյանի հետ ։Նա սկզբում դժվարանում էր հարցերիս պատասխանել , բայց հետո կողմնորոշվեց և գտավ հարցերիս պատասխանները։Առաջին հարց այսպիսին էր՝ ինչ կփոխեիր քո կյանքում եթե ծնված լինեիր 100 տարի անց նա պատասխանեց«Կզբաղվեի ֆուտբոլով և երբեք չէի զայրացնի ծնողներիս »հաջորդ հարցս էր ,թե ինչպիսի բնավորության գծեր կցանկանայիր ունենալ նա իսկույն պատասխանեց «Կուզենայի լինել ավելի ուժեղ և համբերատար»։

Սկսեցի խոսել դժվարություններից Հայկազը մի փոքր շփոթվեց «Դժվարությունները մեր կյանքում շատ հաճախ են հանդիպում, և դրա համար պետք չէ վախենալ դժվարություններից, այլ պետք է գտնել դուրս գալու ուղին»։

Խոսեցինք իր առօրյա կյանքի մասին՝ պատմեց, որ այն շատ հագեցած է անցնում դպրոց,տուն,ընկերներ և այլն։ Երբ փորձեցի խոսել հայրենիքի մասին նա վստահ պատասխանե։ Հարցրեցի թե որ երկրում կցանկանայիր ապրել նա ասաց «Քանի որ շատ եմ սիրում իմ հայրենիքը չէի ցանկանա ապրել օտար երկրում»։

Հաջորդ հարցով ես իմացա թե ինչպիսին է Հայկազը։ Հարցրեցի թե ինչ նախասիրություններ ունի և ինչով է զբաղում «Սիրում են ազատ ժամանակ նայել ֆուտբոլ և նախաընտրում եմ լսել փոփ երաժշտություն»։

Եվ վերջում ավելացրեց, որ կյանքի գրավականն օրենքները չխաղդելն է ։

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.