Aireportuetako segurtasuna

Aste honetan hegazkin bidaia egokitu zait lan kontuak tarteko. Pentsatzen dut asko nire moduan segurtasun kontrolak gogaikarriak direla pentsatuko duzuela. Ez bada hala bejon deizuela!!

Kontrola iristean gerrikoa kendu, ordalaria, poltsikoak ustu, giltzak, txanponak, mugikorra… eta ondoren ordenagailu eramangarria eskuko ekipajetik atera behar. Ordenagailua eta iPad-a. Beno, iPad Minia bada ez. Eta hori?

Horixe pentsatu dut neuk ere segurtasun kontrolean. Eskuan smart watch bat zeraman segurtasuneko gizona deiadarka ari zen azalpenak ematen eta horixe entzun diot, ordenagailu eta iPad-ak atera behar direla, iPad Mini-a salbuetsiz.

Oraindik pentsakor nago arrazoia zein den ulertu nahian. Tamaina izango al da arrazoia? Beharbada lehergailu nahikoa sartzeko bolumenik ez du iPad Mini-ak? Hori bada iPad Air 2-a dutenek, hain mehea izanda, libratzeko moduan behar lukete! Eta iPad Mini-aren bolumenaren tankerako ordenagailuak atera egin behar dira? Ordenagailuen inguruan ez dut salbuespenik sekula entzun eta izango ez delakoan naiz.

Beharbada hurrengo bidaian ordenagailua etxean utzi eta iPad Mini batekin bidaiatuko du kontroletako estresa hori ekiditeko.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.