Reporter Mark heeft het niet zo voor sterke vrouwen

Bijzonder scherp? Of tikkeltje vervelend vrouwonvriendelijk? Of oud en verzuurd? Na een bizar artikel moet HLN-journalist Mark Coenegracht (leeftijd onbekend) wat gaan doen aan zijn imago. Op de klassieke vraag wie de meest sympathieke DSMTW-kandidaat is antwoord je best niet ‘alvast niet het omhooggevallen wicht dat in een totaal gebrek aan bescheidenheid alle mannen achter zich in het stof laat’. Dat is geen foutje in de roes van de nakende deadline, maar ongepast seksisme. Een probleempje waarmee Mark wel vaker mee te kampen heeft. Niet zo sympathiek, vindt DSMTW-kandidaat Danira Boukhriss Terkessidis, zelfs al ben je met voorsprong de beste VIPS-journalist van je krant.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.

Responses
The author has chosen not to show responses on this story. You can still respond by clicking the response bubble.