Gülüş kraliçasi ilə bağlı bilinməyən 3 məqam

Azərbaycan gülüş səhnəsinin kraliçası adlandırılan Nəsibə Zeynalovanın çox maraqlı həyat və səhnə hekayələri olmuşdur. Bu dəfə Sizə məşhur aktrisa ilə bağlı bilinməyən 3 məqamı təqdim edirik:
  • N.Zeynalovanın atası Cahangir Zeynalov Bakıya qayıdarkən, gəmidə yatalaq xəstəliyinə tutularaq qısa müddətdən sonra rəhmətə gedib. Onda balaca Nəsibənin iki yaşı vardı. Böyüdükdən sonra o, atasının arzusunu inamla həqiqətə çevirib. Və aktrisa olub
  • N.Zeynalova saçlarını kəsdirməyi sevməzmiş.
  • 1974-cü ildə Rauf Kazımovskinin çəkdiyi “Aktrisanın təbəssümü” filmi N.Zeynalova haqqındadır.
One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.