Директор Liglass Trading не говорил, что деньги его. Михаель Смелик заявляет, что его слова неправильно интерпретировали из интервью, который дал 19 июля Радио Азаттыку.

Elle Alkanova
Jul 28, 2017 · 5 min read

Сегодня директор компании Liglass Trading CZ Михаель Смелик, отправил мне электронное письмо, где пишет, что большинство информации в СМИ — ложное.

Михаель Смелик считает, что против него ведется целенаправленная кампания проплаченная кем-то, кто имеет четкую политическую заинтересованность или желают отменить результаты тендера.

LIGLASS TRADING CZ заплатил всю сумму гарантийного фонда стандартным банковским переводом. Это можно легко проверить и выписки со счета, или вы можете обратиться непосредственно к правительству Кыргызстана с вопросом, получали ли они на расчетный счет всю сумму гарантии. Если бы мы не оплатили гарантийный взнос, то не смогли бы принять участие в конкурсе!”- возражает он.

Также Смелик заявил, что в интервью, когда он рассказывал откуда у него деньги, журналисты неправильно интерпретировали его слова:

Я никогда не говорил, что я лично имею эту сумму. Я много раз сказал, что основные деньги от моих партнеров инвесторов. Кажется эту бессмыслицу, СМИ взяли из неправильного перевода интервью, который дал 19-го числа. Поэтому я бы хотел попросить Вас, чтобы мне послали аудиозапись.

В интервью опубликованном 20 июля на сайте Азаттыка, на видео Смелик говорит, что “ большая часть денег, это его собранные деньги за 10 лет”. Но позже поправляя себя директор говорит: “Повторюсь еще раз, там мои средства, деньги фирм, которыми я владею, и деньги наших партнеров. Я не говорю, что у меня в кармане готовые 500 миллионов.”

Автор публикации Айнура Жекше кызы считает, что все переведено верно: “У нас все точно, как он сказал,” — пояснила журналист.

На счет компании ГЕЕН

Директор говорит, что никогда не встречался ни с кем из GEENa, и связывать LIGLASS TRADING CZ с компанией Geen не конструктивно.

Мы привлекли Войтеховского, который когда-то предоставлял свои профессиональные услуги для GEEN. Это наша единственная «связь» с компанией GEEN, что СМИ намеренно искажает.

Он также обвинил чешского журналиста Ондржея Соукопа в распространении ложной информации, в интервью с Азаттыком, где Соукоп сказал, что партнер Войтеховского Михаль Урбанек был осужден за мошенничество в Праге. По мнению Смелика, их партнера осудили не за мошенничество, и суд до сих пор продолжается.

По этой причине, полагаю, что г-н Soukup является одним из тех, кто проплаченно работает с целью опорочить репутацию LIGLASS TRADING CZ, – написал Смелик.

Чешский журналист Ондржей Соукоп ответил на обвинения со стороны Смелика, и говорит, что $500 млн. – большая сумма для Чехии, которая не может не вызывать вопросы:

Меня улыбнуло предположение, что чешский журналист может давать интервью кыргызским СМИ исключительно за деньги конкурентов господина Смелика. Вариант, что мне могли просто позвонить коллеги, с которыми я знаком, потому что я давно интересуюсь, видимо не пришел на ум.»

с переводом помогли Ainura Asankojoeva и Michael Švec.

Здесь выкладываю целиком его письмо:

Dobrý den paní redaktorko,

v poslední době se šíří v médiích lživé informace s cílem poškodit společnost LIGLASS TRADING CZ. Vše nasvědčuje tomu, že se jedná o řízenou kampaň cílenou proti mé osobě a našemu projektu, placenou někým, kdo má jasný politický či majetkový zájem na zrušení tendru. Protože Vás považuji za jednu z mála seriózních a objektivních novinářů, rozhodl jsem se znovu promluvit a exkluzivně pouze Vám poskytnout podrobnější vyjádření k lživým informacím šířeným v médiích.

1)Nepravdivá informace: LIGLASS TRADING CZ nesložila do garančního fondu cca 1,2 mil. USD, ale použila pouze bankovní šek.

Skutečnost: LIGLASS TRADING CZ zaplatila celou částku garančního fondu standardním bankovním převodem. Lze to snadno doložit i výpisy z účtu nebo se můžete jednoduše obrátit přímo na kyrgyzskou vládu s dotazem, zda obdržela na bankovní účet celou garanční částku. Kdybychom tu garanci nezaplatili, nemohli bychom se tendru ani zúčastnit!

2)Nepravdivá informace: Společnost GEEN předtím v Kyrgyzstánu neuspěla a nyní se prostřednictvím LIGLASS TRADING CZ snaží znovu vrátit k projektu pod jménem LIGLASS TRADING CZ.

Skutečnost: Nikdy jsem se nepotkal s nikým z GEEN a ani společnost LIGLASS TRADING CZ s GEEN nespolupracuje. GEEN se projektu nijak neúčastní. Čerpáme pouze ze zkušeností p. Vojtěchovského, který kdysi poskytoval své odborné služby pro GEEN. To je jediná naše „spojitost“ s GEEN, kterou média schválně překrucují.

3)Nepravdivá informace: Michal Smelík tvrdí, že má stovky milionů dolarů určených na projekt z vlastních zdrojů.

Skutečnost: Nikdy jsem neřekl, že sám vlastním takovou částku peněz. Opakovaně jsem uvedl, že hlavní část financí pro projekt pochází od mých partnerů — soukromých investorů. Je možné, že tento nesmysl média převzala ze špatného překladu rozhovoru, který jsem Vám poskytl dne 19. července 2017. Chtěl bych Vás proto poprosit o zaslání původního audiozáznamu z mého rozhovoru pro Vás. Děkuji!

4)Nepravdivá informace: LIGLASS TRADING je zbankrotovaná společnost se sídlem v ruinách.

Skutečnost: LIGLASS, a.s. je odlišná společnost (subjekt) od LIGLASS TRADING CZ, s.r.o. Shodné první slovo označení „LIGLASS“ se záměrně nebo neprofesionalitou novinářů zaměňuje, dvě různé společnosti se chybně považují za totéž. Zveřejňují se záběry z rozpadlé části areálu, přitom v tom stejném areálu jsou normálně vypadající důstojnékancelářské prostory. Společnost LIGLASS TRADING CZ má přímo v Praze další kancelářské prostory na vysoké úrovni.

Toto je pouze výběr z mnoha dalších lží záměrně šířených v médiích o LIGLASS TRADING CZ. Například Vaše kolegyně v článku https://www.azattyk.org/a/kyrgyzstan_ges_sponsors/28638760.html odkazuje na Ondřeje Soukupa, který coby český novinář opakovaně vystupuje v Kyrgyzských mediích. Jaký asi může mít český novinář důvod opakovaně se angažovat v kyrgyzských médiích? Je navíc podivné, že směrem do Kyrgyzstánu šíří informace, které se v České republice pravděpodobně zveřejnit stydí. Velmi dobře totiž ví, že tady by byly jeho zřejmé lži prověřeny a rychle odhaleny. Například se systematicky snaží vytvořit představu, že kolem LIGLASS TRADING CZ figuruje skupina lidí stíhaných pro korupci a podvody. Uvádí třeba pana Michala Urbánka, který dle tvrzení Soukupa byl odsouzen pro trestné činy praní špinavých peněz a podvody. Kdokoliv česky mluvící si přitom může jednoduše ověřit, že pan Urbánek nikdy nebyl ani obžalován za podvody, korupci či praní špinavých peněz. V České republice je veřejně známo, že proti němu sice je veden soudní proces, ale nikoliv pro podezření z korupce či podvodů. Tento proces navíc ještě ani neskončil.

Je proto důvod se domnívat, že pan Soukup je jednou z osob placených za účelem pošpinění mého dobrého jména a společnosti LIGLASS TRADING CZ. Někým, kdo má politický či majetkový zájem na tom, aby se celý tendr zrušil a znovu vypsal… (prezidentské volby?)

Kategoricky odmítáme, že bychom se účastnili jakékoliv korupce. Nikdy jsme nikomu korupčně nezaplatili a nikdy ani korupčně nezaplatíme jediný dolar! Mimochodem, s mými právníky zvažuji podání trestních oznámení a žalob na osoby, které tyto lži o LIGLASS TRADING CZ a mně rozšiřují.

  Elle Alkanova

  Written by

  Freelance Investigative Reporter in Central Asia

  Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
  Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
  Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade