Qeyri səlis məntiqin atası Lütfi Zadə haqqında bilmədiyimiz 3 fakt!

4 fevral 1921-ci ildə Bakıda, Rəhim Ələsgərzadənin ailəsində anadan olan L.Zadə məşhur alim, kibernetikanın atası hesab olunan Norbert Vinerin tövsiyyəsilə Kaliforniyaya, bu ştatdakı Berkli Universitetinə gəlir. L.Zadəyə dünya şöhrəti qazandıran, onun dünya elmində inqilab hesab olunan qeyri-səlis məntiq (Fuzzy Logic) nəzəriyyəsidir.20 il Amerika elmi ictimaiyyəti tərəfindən qəbul edilməyən qeyri-səlis məntiq nəzəriyyəsi, nəhayət, 1980-ci illərdə yapon alimləri tərəfindən böyük maraqla qarşılanmışdır. Hazırda bu nəzəriyyə Yaponiyanın “Umtaçi”, “Mitsubisi”, “Toşiba”, “Soni”, “Orison”, “Konon”, “Riqo”, “Sanyu” kimi tanınmış şirkətləri və Amerikanın “General Motors”, “General Electric”, “Motorola”, “Dupont”, “Kodak” və başqa şirkətləri tərəfindən istehsalatda geniş tətbiq olunur.

  1. Lütfi Zadənin12 yaşı olanda onun otağının üzərində “TƏK”(bu onu oxuyan zaman narahat edilməməyi üçün idi) yazılmışdı və onun otağında iki mindən çox kitab var idi.
  2. Lütfi Zadə Kalifornuyanın Berkil şəhərində onun adına yaradılmış “İnformasiya Texnologiyaları üzrə Zadə İnstitutu” -nun ömürlük professoru seçilmiş yeganə şəxsdir.
  3. 1990–2000-ci illərdə onun əsərlərinə 36 mindən çox istinad edilib.
One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.