Adventstiden har gått fort, precis som hela terminen.

Det är bara att erkänna att två jobb (tre kan man med fog säga) har gjort att den här bloggen blivit rätt eftersatt. Har ju under terminen jobbat med ett projekt kommunen står bakom på Borlänges gymnasieskolor som handlar om dialog och goda samtal. Att ska möten mellan grupper som kanske inte annars träffas. Jag har jobbat med en muslimsk man och det har varit mycket intressant, en osäkerhetsfaktor är att vi inte vet om projektet kommer att fortsätta under våren.

Finns mycket att säga om det arbetet. Många meningsfulla möten med ungdomar och lärare. Relationer har byggts och vi har fått en naturlig plats där vi rört oss. Det har också varit spännande och utmanande för mig personligen att jobba nära en person med en annan tro. Jag har många frågor och funderingar utifrån det och även om jag sett likheter har jag också slagits av de stora olikheterna i våra respektive berättelser/religioner/perspektiv. Det handlar om hur vi ser på våra respektive “heliga texter” frågor kring gudsbild m.m. Hoppas kunna fördjupa mig i de frågorna framöver. Torsdagar och fredagar har handlat om mitt jobb på begravningsbyrån Fondkistan i Borlänge, ett jobb jag trivs väldigt bra med.

Sen är jag såklart pastor också. Predikar varje vecka och försöker hinna med det väsentligaste.

Men jag hoppas på mer bloggande framöver!

Writes in swedish. Delar erfarenheter & berättelser. Tror människor kan växa & förändras. More about me here: https://about.me/elsander

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store