Play the game of life or fool around with miracles?

Har kommit att uppskatta en fantastisk men kontroversiell jesuitpräst från Indien som dog 1987. Anthony De Mello. Jag är inte med på allt men det jag gillar med honom är hans förmåga att berätta historier. (Han delar i sina böcker tonvis med berättelser från alla tänkbara traditioner, judiska, kristna, muslimska, och buddhistiska etc )

Upptäckte honom genom boken The Song of the Bird. Följande historia är inte hans bästa men den har stannar hos mig och jag funderar på den ibland, speciellt när mirakelkristendomen knackar på med sin tolkning av och sitt fokus på “det övernaturliga”. Fick inte till någon bra översättning så den blir på engelska:

One Sunday morning after church,
God and St. Peter went to play golf.
God teed off. He gave a mighty
swipe and sliced the ball off into
the rough beside the fairway. 
Just as the ball was about to hit
the ground, a rabbit darted out of a
bush, picked it up in his mouth,
and ran with it down the fairway.
Suddenly an eagle swooped down,
picked the rabbit up in its claws,
and flew with it over the green.

A man with a rifle took aim and shot
the eagle in midflight. The eagle let
go of the rabbit. The rabbit fell
onto the green and the ball rolled
out of its mouth into the hole.
St. Peter turned to God in
annoyance and said, "Come on
now! Do you want to play golf or
do you want to fool around?"

And how about you? Do you
want to understand and play
the game of life or fool around
with miracles?

Anthony De Mello