Igår missade jag att skriva nåt, så är det, inget att göra åt nu.

Idag blir det en bild från ett liter häfte jag hittade från 1909 och en kort historia.

Bilden längst ner lovar att du för bara 1:50:- kan bli en “tillfällighetstalare” dvs en som kan hålla tal när nöden kräver som på bröllop, kalas etc.

Påminner mig om en historia min frus morfar Ingvar brukade berätta från hans barndom i byn Skrikebo utanför Oskarshamn. Där fanns två bröder, två riktiga original som gärna brukade gå på bröllopsfester när tillfälle gavs. Den ene brodern brukade under festen harkla sig resa sig upp och sen stamma fram: “Ja, vi vill bara säga lycka till” och sen snabbt sätta sig. Den andre brodern brukade då med stolthet i blicken vända sig till alla runtomkring och entusiastiskt säga: “Det är bror min det! Var får han allt ifrån?“

Kanske från boken:

Writes in swedish. Delar erfarenheter & berättelser. Tror människor kan växa & förändras. More about me here: https://about.me/elsander

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store