Tre bibeltrogna vänner.
 (Ur ett anonymt brev)
 Tre bibeltrogna vänner
 har fällt sin dom:
 Han var en ärkekättare,
 den Nathan Söderblom.
 Han föll för paragraferna
 i deras svarta bok.
 Nu har de gått och hängt honom
 i rena lärans krok.
 De heliga orden
 i deras döda lag
 slår de i mänskors skallar
 med tunga klubbors slag.
 De spelar upp den rätta tron
 med puka och cymbal
 men ser ej att de vårdar
 ett tomt och torkat skal.
 Ty det är förvisso
 lika sant som det är sagt,
 att där Guds kärlek inte finns
 har Kristus ingen makt.
 Den Kristus-eld som flammade
 i hjärtat Söderblom
 släcks ej av bibeltrogen
 och kristlig hedendom.
 Tre bibeltrogna vänner
 med tro så ren och tom
 Gud hjälpe alla säkra
 i sin sista, stora dom!

Nils Bolander, Kyrkstött: Dikter