I alla fall i de delar som inte är påverkade av upplysningen.)
Varför kristen mystik attraherar mig mer än karismatik
elsander.nu
22

Vänner har pekat ut det slarviga i den här formuleringen. Jag erkänner att den blev tokig, funderade ett tag på “premoderna kulturer” men det blir också fel. Det jag vill åt är när vi gör människor från kulturer som är mer lika tex det svenska bondesamhället i alla fall när det gäller val och alternativ till nån slags exempel på hur vi borde vara. Vill verkligen inte lägga någon värdering typ att människor från dessa kulturer är mindre smarta etc. Ser att formuleringen är bristfällig.